Just when I discover the meaning of life, they change it...

Just when I discover the meaning of life, they change it...
Velkommen! Her tillader vi os at tænke og der skal være højt til loftet. Vi taler her som privat- og fagpersoner med erfaring fra socialpsykiatrisk arbejde.

onsdag den 24. september 2008

Kaffegal.dk et ideoplæg

ideoplægget er et sammenkog af den ide, metode og teoriudvikling der er fulgt i kølvandet på vores tænkning om kaffegal.dk, varer og produkter.
ideoplægget er blevet til på baggrund af en socialpsykiatri, der er trådt ind i en ny fase med ændrede omgivelser, vilkår og udfordringer: Vi ser en indsats overfor mennesker med sindslidelse (socialpsykiatri) der bidrager til lokalmiljøet, der bidrager til den etiske, sociale og kulturelle kapital gennem forskellige engagementer i samarbejde og partnerskaber med aktører på den lokalsamfundsmæssige arena.
Kaffegal.dk gør produktet til figur, ved at tænke i markedsvilkår med branding og markedsføring. et fokus på etisk, socialt og kulturelt overskud, der også styrker mobilisering af støtte også til de svageste brugere.

de teoretiske pointer der bærer ideen kaffegal.dk
· det er socialpsykiatri, på grænsen af hvad der er socialpsykiatri. · kollektiv integration af psykisk syge på arbejdsmarkedet. ideen ligger som en parallel model til de individuelle integrationsmodeller. · det er en intervention overfor lokalmiljøet, hvor vi skaber ’monstre’ (sindslidende der driver en succesfuld kaffevirksomhed) og forstyrrer folk i deres syn på hvem, hvad og hvordan psykisk syg.
· Der er en særlig sanselighed forbundet med kaffeproduktion. det udgør det sprog som skal bære den parallelkultur virksomheden udgør.

hvorfor kan det her blive en succes?
· produktet fusionerer ideen om højeste produktkvalitet samtidig med at køberen får etisk- og socialkapital. på den måde henvender produktet sig både til private, men måske især til bevidste virksomheder.
· kafferistning er en enkel produktionsproces, nemme råvarer og stor avance.
· socialpsykiatrien har endnu ikke formået at erstatte målgruppetænkningen med individualiserede tilbud der netop fortæller deres historie. at være bruger i en af samfundets udpegede parallelverdener (fx bocenteret hvor vi arbejder), på måder der ikke kvalificerer til deltagelse i samfundslivet er problematisk for disse mennesker. kaffegal.dk nærer en anden stolthed
· Kaffegal.dk etablerer en platform hvor professionelle kan kaste psykiatriens historiske åg af sig for at skabe ny teori og historie om indsatsen overfor sindslidende.
· psykisk syge er en ultra fleksibel erhvervsstyrke.
· kaffegal.dk er en social virksomhed hvor pædagogikken erstattet af særlig god medarbejderpleje. de grundlæggende værdier
· reelle jobs til reelle mennesker. alfa og omega er en aflønning, der står mål med den leverede indsats. ikke flere ’som om’ aktiviteter
· det drejer sig om at vende tankegangen på hovedet i alt hvad vi gør fx ved at tænke i vareformens logik.
· det her er ikke rehabilitering, det er god kaffe og en anden måde at være psykisk syg på. kaffegal.dk er ikke et pædagogisk tilbud, men en rigtig arbejdsplads. vi skal ikke ordne noget med dit liv, vi skal ordne noget med din arbejdsplads.
· virksomheden drives af klassiske forretningsprincipper og som medarbejder skal du skabe merværdi.
· virksomheden skal udvikle sig, både i forhold til kaffeprodukterne og de sociale og etiske produkter. der skal være en vidensopsamling og metodeudvikling af de sociale og etiske produkter. der skal oversættes erfaringer og skabes forbindelser til det sociale arbejdes felt.

Ingen kommentarer: