Just when I discover the meaning of life, they change it...

Just when I discover the meaning of life, they change it...
Velkommen! Her tillader vi os at tænke og der skal være højt til loftet. Vi taler her som privat- og fagpersoner med erfaring fra socialpsykiatrisk arbejde.

tirsdag den 16. september 2008

Hvad har vi lært af de sidste 10 års afinstitutionalisering?

I tiåret for at institutionsbegrebet blev slette af serviceloven kan man sige, at nu er tiden inde til at socialpsykiatrien bliver opsøgende og ikke længere venter på at blive inviteret af arbejdsmarkedet, kultur- og fritidsliv. Vi skal lave initiativer, der ikke kan overses, der dufter, der forstyrrer og ikke er til at komme udenom. Socialpsykiatrien har endnu ikke formået at erstatte målgruppetænkningen med individualiserede tilbud der netop fortæller deres historie. At være bruger i en af samfundets udpegede parallelverdener (fx bocenteret hvor vi arbejder), på måder der ikke kvalificerer til deltagelse i samfundslivet er problematisk for disse mennesker. Det er helt afgørende at etablere en platform hvor professionelle og brugere kan kaste psykiatriens historiske åg af sig for at skabe ny teori og historie om indsatsen overfor sindslidende.

Socialpsykiatrien er ved sit tiår, trådt ind i en ny fase med ændrede omgivelser, vilkår og udfordringer: brugere bliver stadig mere forskellige. individualiserede tilbud der netop fortæller deres historie, erstatter en målgruppetænkning, aktører i feltet ændrer dagsorden hurtigere (politiske og strukturelle ændringer), mere viden, der stritter i forskellige retninger, krav om evidensbasering eller at kunne redegøre for resultater og metoder, fokus på at sprog skaber de muligheder vi ser samfundsøkonomisk logik om profit eller ydelse, etiske værdier formuleret som lokale ideologier erstatter en vældfærdsstatslig enhedstænkning. Disse er tendenser i socialpsykiatrien. I dette lys ser vi en indsats overfor mennesker med sindslidelse (socialpsykiatri) der bidrager til lokalmiljøet, der bidrager til den etiske, sociale og kulturelle kapital gennem forskellige engagementer i samarbejde og partnerskaber med aktører på den lokalsamfundsmæssige arena. det er fx kaffegal.dk der byder offensivt ind og naturligt bliver en fortrop. Kaffegal.dk der gør produktet til figur, ved at tænke i markedsvilkår med branding og markedsføring. et fokus på etisk, socialt og kulturelt overskud, der også styrker mobilisering af støtte også til de svageste brugere. Mange af vore ”kunder” har nogle skabende evner, der ikke kommer i spil, fordi de steder ikke findes, hvor det kan lade sig gøre. Arbejdet giver dem en identitet, de får noget i, at være én, der kan arbejde og gøre noget og ikke kun som bruger af socialpsykiatrien.

Ingen kommentarer: